spot_img

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
9 11 27 59 66 19
โดยแจ็กพ๊อตรางวัลใหญ่ยังไม่แตก
ทำให้เงินรางวัลแจ็กพ๊อตงวดหน้าเป็น
214,000,000 $
7,490,000,000 บาท
จะทำการออกรางวัล POWERBALL ครั้งต่อไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด