spot_img

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
10 23 30 54 65 11
โดยแจ็กพ๊อตรางวัลใหญ่ยังไม่แตก
ทำให้เงินรางวัลแจ็กพ๊อตงวดหน้าเป็น
45,000,000 $
1,485,000,000 บาท
จะทำการออกรางวัล POWERBALL ครั้งต่อไปในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด