spot_img

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
31 32 54 60 63 12
โดยแจ็กพ๊อตรางวัลใหญ่ยังไม่แตก
ทำให้เงินรางวัลแจ็กพ๊อตงวดหน้าเป็น
73,000,000 $
2,409,000,000 บาท
จะทำการออกรางวัล POWERBALL ครั้งต่อไปในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด